ทรู วอยซ์ ศูนย์บริหารระบบการจอง เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้การจำเสียงที่ใช้งานด้วยการพูดที่เป็นภาษาธรรมชาติพูดโต้ตอบอัตโนมัติ เสมือนเป็นศูนย์บริการระบบการจองของภาคธุรกิจสามารถจัดการสายที่เข้ามาจอง เช่น จองตั๋วเครื่องบิน จองเอเยนซี่ทัวร์ท่องเที่ยว จองการเดิน ทางขนส่งสาธารณะและจองตั๋วงานต่างๆ แอพพลิเคชั่นนี้ยังช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของพนักงานรับสายโดยสายที่เข้าง่าย และถูกต้องเป็นธรรมชาติ พูดโต้ตอบได้อย่างฉลาดเฉลียวด้วยตนเองเพื่อค้นหาสิ่งที่พวกเขาต้องการ

ทรู วอยซ์ ศูนย์บริหารระบบการจองเป็นเสมือนผู้ช่วยส่วนตัว เพื่อสำรองเรื่องต่างๆ สำหรับลูกค้าของคุณ ซึ่งมีส่วนร่วมในการสนทนา ช่วยให้ลูกค้าของคุณด้วยการโทรมาสอบถามเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น สอบถามข้อมูล สอบถามข้อมูลใหม่ เปลี่ยนแปลงและยกเลิกด้วยเทคโนโลยีการจำเสียงที่ก้าวหน้าทันสมัยจะช่วยเพิ่มให้ผู้ใช้มีความมั่นใจในการใช้แอพลิเคชั่นการจองได้ด้วยตนเองในบทสนทนาการสำรอง บริการของแอพลิเคชั่นสามารถปรับให้เหมาะสมตามแต่ละธุรกิจ ด้วยการ บูรณาการตามภาพลักษณ์ตราสินค้าของธุรกิจนั้น การนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสามารถใช้ในการยกระดับมูลค่าแบรนด์องค์กร

 

Food Business

Call Center ของท่านพบปัญหาเช่นนี้หรือไม่ :

reserve ไม่สามารถรับสายที่มีปริมาณมากในช่วงเวลาสั้นๆได้
reserve รับสายที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงเวลาฝนตกไม่ทัน
reserve พนักงาน Call Center ขาดงานโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
reserve พนักงาน Call Center ต้องเสียเวลาในการรับสายที่โทรเข้ามาแกล้ง
reserve ลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลโดยไม่สั่งอาหารหรือสินค้า
reserve ขาดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ Real Time Monitor การสนทนาของพนักงานเพื่อควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน

เราช่วยท่านได้ :

ด้วยเทคโนโลยีด้านการรู้จำเสียงพูดภาษาไทยที่ทันสมัยของ ทรู วอยซ์ ที่ถูกปรับแต่งมาโดยเฉพาะ เพื่อให้เหมาะกับธุรกิจ
การจัดส่งอาหารถึงบ้าน จึงทำให้ลูกค้าของท่าน สามารถรับบริการจากศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ผ่านระบบอัตโนมัติได้ในทันที
โดยไม่ต้องรอสายนานๆ อีกต่อไป ระบบอัตโนมัติของเรายังสามารถให้บริการด้านต่างๆได้อีกมากมาย อาทิเช่น
reserve การตอบคำถามโปรโมชั่นที่หลากหลาย
reserve การรับสั่งสินค้า หรือ อาหาร
reserve การติดต่อพนักงาน Call Center โดยไม่ต้องกด IVR
reserve การโทรออกไปหาลูกค้า เพื่อแจ้งสิทธิพิเศษในช่วงต่างๆ
ทั้งนี้ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีในการติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ให้กับลูกค้าของท่าน อีกทั้งยังช่วยให้ท่านลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน Call Center อีกด้วย

Banking Business

Call Center ของท่านพบปัญหาเช่นนี้หรือไม่ :

reserve ไม่สามารถรับสายที่มีปริมาณมากในช่วงเวลาสั้นๆได้
reserve รับสายที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงเวลาฝนตกไม่ทัน
reserve พนักงาน Call Center ขาดงานโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
reserve พนักงาน Call Center ต้องเสียเวลาในการรับสายที่โทรเข้ามาแกล้ง
reserve ลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลโดยไม่สั่งอาหารหรือสินค้า
reserve ขาดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ Real Time Monitor การสนทนาของพนักงานเพื่อควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน

เราช่วยท่านได้ :

ด้วยเทคโนโลยีด้านการรู้จำเสียงพูดภาษาไทยที่ทันสมัยของ ทรู วอยซ์ ที่ถูกปรับแต่งมาโดยเฉพาะ เพื่อให้เหมาะกับธุรกิจการจัดส่งอาหารถึงบ้าน จึงทำให้ลูกค้าของท่าน สามารถรับบริการจากศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ผ่านระบบ
อัตโนมัติได้ในทันที โดยไม่ต้องรอสายนานๆ อีกต่อไป ระบบอัตโนมัติของเรายังสามารถให้บริการด้านต่างๆได้อีกมากมาย อาทิเช่น
reserve การตอบคำถามโปรโมชั่นที่หลากหลาย
reserve การรับสั่งสินค้า หรือ อาหาร
reserve การติดต่อพนักงาน Call Center โดยไม่ต้องกด IVR
reserve การโทรออกไปหาลูกค้า เพื่อแจ้งสิทธิพิเศษในช่วงต่างๆ
ทั้งนี้ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีในการติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ให้กับลูกค้าของท่าน อีกทั้งยังช่วยให้ท่านลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน Call Center อีกด้วย

Airline Business

Call Center ของท่านพบปัญหาเช่นนี้หรือไม่ :

สายเรียกเข้า
reserve ต้นทุนบริการลูกค้าที่สูงขึ้นเนื่องจากค่าแรงพนักงานที่เพิ่มขึ้น อัตราการลาออกสูง
reserve ลูกค้าไม่พอใจเนื่องจากระบบตอบรับ IVR มีความซับซ้อน
reserve มีแต่สายสอบถามข้อมูลมากกว่าการจองบัตรโดยสาร
reserve ขาดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการ Real Time Monitor การสนทนาของพนักงานเพื่อการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน

สายโทรออก
reserve ไม่สามารถแจ้งผู้โดยสารแบบ Two-way Communication กรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกได้ทันเวลา
reserve ไม่สามารถให้บริการแบบ First Class กับลูกค้า VIP เนื่องจากพนักงานไม่เพียงพอ

เราช่วยท่านได้ :

ด้วยเทคโนโลยีด้านการรู้จำเสียงพูดภาษาไทยที่ทันสมัยของ ทรู วอยซ์ ที่ถูกปรับแต่งมาโดยเฉพาะ เพื่อให้เหมาะกับธุรกิจสายการบิน จึงทำให้ลูกค้าของท่านสามารถรับบริการจากศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ผ่านระบบอัตโนมัติได้ในทันที โดยไม่ต้องรอสายนาน ระบบอัตโนมัติของเรายังสามารถให้บริการในด้านต่างๆ ได้อีกมากมาย อาทิเช่น
reserve TRUE VOICE Automated Voice Recognition (ASR) Booking Flow
reserve FAQ – Frequently Asked Questions ด้วย Automated Voice Recognition
reserve การติดต่อพนักงานลูกค้าสัมพันธ์โดยไม่ต้องกด IVR
reserve TRUE VOICE Airline Notification Center

ทั้งนี้ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีในการติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ให้กับลูกค้าของท่าน อีกทั้งยังช่วยให้ท่านลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน Call Center อีกด้วย

ประโยชน์ที่จะได้รับ :

reserve ช่วยลดค่าใช้จ่าย

ทรู วอยซ์ ศูนย์บริหารระบบการจองเป็นเสมือนผู้ช่วยส่วนตัว เพื่อจัดหาและสำรองเรื่องต่างๆ ของพนักงานรับสายอัตโนมัติ พาลูกค้าไปสู่ผลลัพธ์ที่ความสำเร็จในการพูดโต้ตอบด้วยภาษาที่เป็นธรรมชาติ และช่วยอำนวยความสะดวกในสายที่เกี่ยวข้องได้ทันที ง่ายและสามารถใช้บริการด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นผู้ประกอบการสามารถช่วยลดการโทรเข้าบางเรื่องจากพนักงานได้ พวกเขาควรให้บริการเฉพาะสายที่มีรายละเอียดที่ซับซ้อนมากกว่า

reserve ความรวดเร็ว และ การควบคุม

ลูกค้าที่โทรเข้ามาไม่ต้องการรอคิวเพื่อคุยกับพนักงาน แต่เขาสามารถทำบริการด้วยตัวเองโดยใช้เสียงของเขาที่พูดในแบบเดียวกัน และนำทางทีละขั้นตอน เพื่อพวกเขาสามารถใช้บริการกับพนักงาน ได้ง่ายเป็นธรรมชาติและเป็นวิธีที่เร็วที่สุดที่จะได้รับสิ่งที่พวกเขา ควบคุมด้วยตัวเองได้

reserve การจัดความสำคัญ

การเพิ่มขึ้นของการบริการด้วยตนเอง สำหรับศูนย์บริการ นสามารถช่วยให้พนักงาน มุ่งเน้นความสำคัญในการส่งมอบบริการที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริง

reserve สัญลักษณ์ทางการค้า

ทรู วอยซ์ ศูนย์บริหารระบบการจอง เสมือนตัวแทนพนักงานรับสายที่มีบุคลิกเฉพาะตน  และเป็นเหมือนตัวแทนสัญลักษณ์ทางการค้า มันสามารถครอบคลุมเป็นทรัพย์สินทางธุรกิจของคุณได้