อินเทลลิเจนท์ คอลล์ รูทติ้ง

เกริ่นนำ (Overview)

ทรู วอยซ์ อินเทลลิเจนท์ คอลล์ รูทติ้ง (True Voice Intelligent Call Routing) หรือระบบอัจฉริยะที่สามารถนำลูกค้าไปยังบริการที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วเมื่อลูกค้าโทรเข้าที่คอนแทค เซ็นเตอร์ ซึ่งการนำไปสู่บริการที่ต้องการอย่างรวดเร็วนั้นได้ก็โดยการอาศัยเทคโนโลยีการรู้จำคำพูดได้อย่างอิสระ (Free Speech Recognition) และการเข้าใจภาษาธรรมชาติ (Natural Language Understanding) ลูกค้าสามารถพูดบอกวัตถุประสงค์ในการขอรับบริการด้วยภาษาทั่วไปแทนที่การกดปุ่มโทรศัพท์ตามผังรายการที่กำหนด

ประโยชน์ที่ได้รับ (Benefit)

Intelligent-Call-Routing ทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้น
Intelligent-Call-Routing ใช้ระบบอัตโนมัติช่วยทำให้การใช้บริการง่ายขึ้น
Intelligent-Call-Routing ลูกค้าสามารถค้นหาบริการที่สามารถทำบริการด้วยตัวเอง (Self-Service) ที่เหมาะสมได้อย่างง่ายดาย
Intelligent-Call-Routing สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์การขอรับบริการได้ถูกต้องมากขึ้นและผิดพลาดน้อยลงการการโอนสายผิดพลาด
Intelligent-Call-Routing ผู้จัดการคอนแทคเซ็นเตอร์สามารถกำหนดงานที่แน่นอนเหมาะสมให้กับพนักงานรับสายที่ยังไม่มีประสบการณ์
Intelligent-Call-Routing ลดเวลาที่ใช้ในการให้บริการต่อสายเรียกเข้าขอรับบริการ
Intelligent-Call-Routing สามารถให้บริการด้วยหมายเลขเดียว (Single Number) ถึงแม้จะมีการใช้หลายๆ คอนแทคเซ็นเตอร์

เทคโนโลยีหลักที่ใช้ (Core Technology)

Intelligent-Call-Routing การรู้จำคำพูดได้อย่างอิสระ (Free Speech Recognition)
Intelligent-Call-Routing การรู้จำคำพูดโดยอัตโนมัติของทรู วอยซ์ (True Voice Automatic Speech Recognition) จะสนับสนุนการใช้คำพูดได้อย่างธรรมชาติ (Natural Speech) โดยที่ลูกค้าสามารถพูดเป็นวลีต่างๆ ได้มากกว่าแค่การใช้คำเฉพาะที่กำหนดไว้
Intelligent-Call-Routing การเข้าใจภาษาธรรมชาติ (Natural Language Understanding)
Intelligent-Call-Routing ทรู วอยซ์ ทำให้ระบบสามารถเข้าใจเจตนาในการขอรับบริการของลูกค้า และดึงคำที่มีความหมายต่างๆ จากสิ่งที่ลูกค้าพูดได้
Intelligent-Call-Routing การพัฒนาคำสนทนาโดยทรู (True Dialog)
Intelligent-Call-Routing ระบบจะชี้นำการสนทนากับลูกค้า โดยการตั้งคำถามกับลูกค้าหากข้อมูลที่ได้รับยังไม่เพียงพอในการค้นหาบริการที่เหมาะสมได้ คล้ายกับการสนทนากับมนุษย์ที่ต้องมีการสอบถามเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอในการให้บริการ

touch-intelligent


intelligent-call-routingtouch-tone