ต่อเติมธุรกิจบริการให้แกร่งด้วยนวัตกรรม “เสียงสั่งได้

คุณสุภาวดี ตระกูลบุญ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรู วอยซ์ จำกัด
ให้สัมภาษณ์หัวข้อข่าว  “ต่อเติมธุรกิจบริการให้แกร่งด้วยนวัตกรรม “เสียงสั่งได้”
ออกอากาศรายการ AEC Plus/Money Daily  เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2559 ช่อง 3SD