สัมภาษณ์คุณสุภาวดี ตระกูลบุญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรู วอยซ์ จำกัด

บทสัมภาษณ์คุณสุภาวดี ตระกูลบุญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรู วอยซ์ จำกัด ในหัวข้อ “ระบบอัจฉริยะเสียงสั่งได้ จาก ทรู วอยซ์”
ทางรายการ จับกระแสธุรกิจ Business Watch TNN24 เมื่อ 28 มิถุนายน 2559