เรา คือ ผู้นำด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าของท่าน ด้วยระบบที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุน และกำจัดปัญหาการเข้าถึงระบบศูนย์บริการที่ประสบปัญหากันอย่างมาก

เราเชี่ยวชาญและสามารถแก้ปัญหาการให้บริการคอล์ลเซ็นเตอร์ โดยใช้เทคโนโลยีเสียงสั่งได้ภาษาไทย
(Thai Speech Technology) ที่สร้างขึ้นมาสำหรับกลุ่มธุรกิจและองค์กรหลากหลายรูปแบบ

banner-1
Voice
banner-2
System
banner-3
Data
1
1-1
Thai Natural Language Understanding

เข้าใจภาษาพูดของคนไทย

2
2-1
Predefine Standard Accuracy Report

รายงานความถูกต้องของระบบ

3
3-1
Text Analytic Capability

วิเคราะห์และเข้าใจตัวอักษร / ข้อความจากคำพูด

4
4-1
IVR, Web & Mobile Platform Support

รองรับการทำงานของระบบ IVR, Web และ Mobile App.

เข้าถึงบริการด้วยระบบที่ทันสมัย และพร้อมสำหรับศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าในรูปแบบต่าง ๆ